tel.: +48 662-04-35-35 | fax: +48 62 738 50 17 | e-mail: biuro@empower.com.pl
Ubezpieczenia ryzyka budowlano-montażowego
Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i wszystkich ryzyk montażu obejmuje wszelkie nagłe i nieprzewidziane szkody powodujące utratę, uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia. 
 
Ubezpieczenie posiada formułę all risk co oznacza, że możesz zgłosić każdą szkodę, która nie jest wyłączona w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W ubezpieczeniu wszystkich ryzyk budowy przedmiotem ubezpieczenia mogą być:
 • roboty kontraktowe
 • sprzęt
 • wyposażenie
 • zaplecze robót kontraktowych
 • maszyny budowlane
 • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
 • mienie otaczające
W ubezpieczeniu wszystkich ryzyk montażu przedmiotem ubezpieczenia mogą być:
 • roboty kontraktowe
 • instalacje lub maszyny będące przedmiotem montażu
 • koszt montażu
 • roboty budowlane związane z realizowanymi robotami montażowymi
 • sprzęt
 • wyposażenie
 • zaplecze robót kontraktowych
 • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
 • mienie otaczające
 • maszyny budowlane