tel.: +48 662-04-35-35 | fax: +48 62 738 50 17 | e-mail: biuro@empower.com.pl
Ubezpieczenia mienia w transporcie oraz OC przewoźnika i spedytora
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym
 
W ramach ubezpieczenia, ubezpieczyciel udziela ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie krajowym. Dodatkowo ubezpieczyciel może objąć ochroną:

 • niezbędne koszty obrony prawnej i koszty sądowe
 • koszty, które przewoźnik poniósł, aby zmniejszyć rozmiary szkody lub zapobiec jej wystąpieniu
 • koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowywania
Odpowiedzialność może być również poszerzona o:
 • szkody powstałe w towarach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR,
 • szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych,
 • szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju,
 • szkody powstałe w czasie przewozu przesyłek podwyższonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp.
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym
w ramach ubezpieczenia, ubezpieczyciel udziela ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie międzynarodowym. Dodatkowo ubezpieczyciel obejmuje ochroną:
 • niezbędne koszty obrony prawnej i koszty sadowe,
 • koszty, które przewoźnik poniósł, aby zmniejszyć rozmiary szkody lub zapobiec jej wystąpieniu,
 • koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowywania.
Odpowiedzialność może być również poszerzona o:
 • szkody powstałe w towarach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR,
 • szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych,
 • szkody powstałe w czasie przewozu przesyłek podwyższonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp.
 • szkody powstałe w przesyłkach przewożonych na terenie krajów takich jak Rosja, Ukraina, itp.
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora zapewnia ochronę spedytorowi przed roszczeniami osób trzecich, które w związku z niewykonaniem, lub nienależytym wykonaniem umowy spedycji poniosły szkodę majątkową. Ubezpieczeniem objęte są następujące czynności związane ze spedycją towaru:
 • składowanie towaru (nie dłużej niz. 30 dni),
 • pakowanie i przepakowywanie towaru,
 • kontrola ilościowa i wagowa towaru,
 • kontrola stanu przesyłki,
 • przygotowanie dokumentów do wysyłki towaru,
 • odprawa celna towaru,
 • załadunek i wyładunek towaru,