tel.: +48 662-04-35-35 | fax: +48 62 738 50 17 | e-mail: biuro@empower.com.pl
Ubezpieczenie majątku firmy
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk może obejmować swoją ochroną:
 • budynki i budowle
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie
 • szyby i inne tłukące sie przedmioty
 • środki obrotowe
 • mienie osób trzecich
 • nakłady inwestycyjne
 • wartości pieniężne
 • mienie pracownicze

Ubezpieczeniem objęte jest wiec każde ryzyko, które nie zostało wyraźnie wyłączone.
 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego