tel.: +48 662-04-35-35 | fax: +48 62 738 50 17 | e-mail: biuro@empower.com.pl
Grupowe ubezpieczenia na życie
Grupowe ubezpieczenie na życie - zapewnia uzyskanie świadczenia na wypadek śmierci, trwałego całkowitego lub częściowego inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku.  Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Osoby Ubezpieczonej . Do ubezpieczenia może wstąpić pracownik lub małżonek, jeżeli w dniu rozpoczęcia odpowiedzialności ukończył 16 lat ale nie więcej niż 64 lata.

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o różne opcje dodatkowe, np.
 • śmierć ubezpieczonego w następstwie NW
 • śmierć ubezpieczonego w następstwie zawału lub wylewu
 • śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego<
 • trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
 • trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub wylewem
 • trwałe inwalidztwo spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem<
 • trwała utrata zdrowia
 • ciężka trwała utrata zdrowia
 • śmierć małżonka
 • śmierć małżonka w następstwie NW
 • śmierć dziecka<
 • śmierć dziecka w następstwie NW
 • śmierć rodziców
 • śmierć teściów
 • urodzenie się dziecka
 • martwe urodzenie noworodka
 • jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka z tytułu śmierci ubezpieczonego
 • poważne zachorowanie
 • operacje chirurgiczne